Regulamin serwisu

Regulamin pobierania i korzystania z plików ze strony www.jawor-parkiet.pl

1. Właścicielem wszystkich materiałów znajdujących się na stronie www.jawor-parkiet.pl jest firma Jawor-Parkiet sp. z o.o., NIP: 8771485608, Regon: 522505664, KRS: 0000986064, adres: ul. Grunwaldzka nr 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, zwana dalej JAWOR-PARKIET.

2. Wszelkie zdjęcia i pliki zawarte na stronie www.jawor-parkiet.pl przeznaczone są do użytku dla architektów, parkieciarzy i partnerów biznesowych, zwanych dalej „Kontrahentem”. Pliki dostępne są po zalogowaniu na wyżej wymienioną stronę internetową.

3. JAWOR-PARKIET wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć, znaków towarowych i aranżacji fotograficznych dostępnych na stronie internetowej www.jawor-parkiet.pl, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia wsparcia marketingowego sprzedaży produktów będących w ofercie handlowej JAWOR-PARKIET.

4. Pliki i zdjęcia pobrane ze strony, mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie pod warunkiem zamieszczenia informacji, iż prawa autorskie przysługują JAWOR-PARKIET.

5. Udostępnione zdjęcia i aranżacje fotograficzne mogą być wykorzystane przez Kontrahenta na jego stronie internetowej o ile mają charakter informacyjny i promują produkty JAWOR-PARKIET.

6. Wszelkie materiały pobrane ze strony www.jawor-parkiet.pl mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych, pod warunkiem podania informacji o źródle ich pochodzenia.

7. Udzielenie zgody na wykorzystanie zdjęć, plików i aranżacji fotograficznych nie oznacza przeniesienia na pobierającego przysługujących JAWOR-PARKIET autorskich praw majątkowych, ani praw ochronnych.

8. W przypadku wykorzystania materiałów wskazanych w regulaminie w sposób niezgodny z pierwotnymi zapisami regulaminu, JAWOR-PARKIET ma prawo wezwać do zaprzestania naruszeń oraz usunięcia zdjęć, znaków towarowych czy aranżacji fotograficznych ze strony www, materiałów reklamowych, dokumentów handlowych czy też innych miejsc, w których się one znajdą.

9. JAWOR-PARKIET poza zaniechaniem naruszeń oraz usunięciem ich skutków może domagać się także wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

11. W przypadku naruszeń niniejszego regulaminu i braku możliwości polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby JAWOR-PARKIET.

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JAWOR-PARKIET dla potrzeb niezbędnych do rejestracji w Serwisie strony jawor-parkiet.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). JAWOR-PARKIET informuje, iż jest wyłącznym administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

_Rodo.ChangeSettings
Analityczne
Ciasteczka analityczne są wykorzystywane głównie do gromadzenia informacji na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Ich głównym celem jest zbieranie danych statystycznych oraz analiza ruchu na stronie. Te dane pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy przeglądają treści, jak długo pozostają na stronie, jakie strony odwiedzają najczęściej itp. Dzięki tym informacjom możemy poprawić doświadczenie użytkownika oraz optymalizować stronę internetową.
Marketingowe
Ciasteczka marketingowe są wykorzystywane głównie w celach reklamowych i marketingowych. Ich głównym celem jest śledzenie zachowań użytkowników na stronie w celu dostarczenia spersonalizowanych treści i reklam. Na podstawie aktywności użytkownika, takiej jak przeglądane produkty, wyszukiwane frazy, czy nawet sposób poruszania się po stronie, ciasteczka marketingowe pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań i preferencji użytkownika.