Podłogi ekologiczne

W zachodniej części Mazur, w Nowym Mieście Lubawskim, gdzie od ponad 25 lat mieści się główna siedziba naszej firmy, produkujemy najwyższej jakości podłogi drewniane. Otoczenie soczyście zielonych lasów i czystych jezior sprawia, że każdego dnia jesteśmy blisko natury. Z niej też czerpiemy inspirację do pracy. Szacunek dla środowiska naturalnego oraz wymogi dotyczące jego ochrony znajdują odzwierciedlenie w każdym etapie produkcji naszych podłóg. Ochrona środowiska jest wpisana w politykę naszej firmy, stanowi także ważny element długookresowej strategii rozwoju.

Tylko drewniane podłogi mają tak wiele zalet – są piękne i wyjątkowo trwałe, a także w pełni ekologiczne - łatwe w składowaniu i utylizacji. Produkty Jawor-Parkiet są bezpieczne dla człowieka i środowiska, w całości składają się z surowców naturalnych, a do ich zabezpieczenia wykorzystujemy wyłącznie lakiery i oleje bez rozpuszczalników i szkodliwych substancji.

Społeczne i przyrodnicze aspekty gospodarki

Mając na uwadze znaczenie drewna w przyrodzie, podchodzimy do niego z należytym szacunkiem. Do produkcji podłóg wykorzystujemy wyłącznie najlepszej jakości drewno – 90 proc. naszego surowca pochodzi z polskich lasów, w których gospodarka prowadzona jest z zachowaniem trwałości ekosystemu, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody. Pozostałe 10 proc. wykorzystywanego do produkcji surowca, stanowią gatunki egzotyczne. Przy ich zakupie szczegółowo sprawdzamy źródła ich pochodzenia, wypełniając tym samym wymagania regulacji unijnych (EUTR).

Potwierdzeniem standardów naszej produkcji zgodnie z najwyższymi światowymi normami odpowiedzialnej gospodarki leśnej jest certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council). Logo FSC® można znaleźć na surowcach i produktach firm, które wdrożyły w swoich zakładach standardy Kontroli Pochodzenia Produktu FSC® oraz pozytywnie przeszły audyt akredytowanej jednostki certyfikującej.

Redukcja emisji CO2

Mając na uwadze ograniczanie wpływu działalności przemysłowej na otoczenie regularnie przeprowadzamy proekologiczne modernizacje. W naszych fabrykach z pozostałości poprodukcyjnych powstaje wysokiej jakości biopaliwo w postaci brykietu kominkowego. Zastosowanie w procesie produkcji odnawialnych źródeł energii umożliwia znaczną redukcję emisji CO2 oraz dwutlenku siarki i tlenku azotu. W celu dalszej minimalizacji własnego wpływu na środowisko stosujemy elektrofiltry, które z kolei oczyszczają gazy z pyłów powstających w procesie spalania.

System certyfikacji FSC®

FSC® jest pierwszym i obecnie najbardziej rozpoznawalnym globalnie systemem certyfikacji lasów i produktów drzewnych. System oparty jest o szereg zasad prawidłowego gospodarowania lasami oraz sposobów ich weryfikacji w terenie. 

[[$foto? &url=`/PLIKI/FSC-2018.jpg` &szer=`250`]] Standardy opisują również zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane logo FSC® faktycznie pochodzą z lasów spełniających restrykcyjne wymogi.

Logo FSC® jest zastrzeżonym znakiem odpowiedzialnego leśnictwa. Umieszczone na produkcie oznacza, że surowiec leśny użyty do jego produkcji, pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie ze standardami prawidłowej gospodarki leśnej.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem wszystkich regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów przyznawania certyfikatu.

Proces certyfikacji opiera się na trzech głównych filarach. Są to:

  • standardy, które opisują prowadzenie gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki z tymi standardami;
  • system kontroli pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne
  • zasady użycia logo certyfikatu na produktach pochodzących z certyfikowanych lasów.

Atesty higieniczne

 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego przyznaje atesty, które mają na celu zapobieganie wprowadzenia do użytku wyrobów oraz materiałów zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka.

Każdy atest higieniczny dotyczy jednego produktu, materiału czy wyrobu. NIZP weryfikuje, czy dany produkt nie zawiera w swym składzie żadnych szkodliwych substancji. Dokument wydawany jest na podstawie badań i ekspertyz, które obejmują nie tylko deklarowany skład chemiczny materiałów i wyrobów, ale też formy ich użytkowania, opisy techniczne, sposób i zakres stosowania. Dokumentacja obejmuje też wyniki badań wpływu produktu na środowisko, w którym ma być stosowany.

Atest stanowi potwierdzenie, że oceniany produkt nie wpływa negatywnie na zdrowie i życie człowieka oraz środowisko, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami producenta.

 

Certyfikat zgodności

[[$foto? &url=`PLIKI/jawor_certyfikat006.jpg` &szer=`250`]] Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego przy Instytucie Technologii Drewna z siedzibą w Poznaniu przeprowadza certyfikację krajowych i importowanych wyrobów przemysłu drzewnego na zgodność z wymaganiami norm krajowych, europejskich, międzynarodowych i innych dokumentów (np. aprobat technicznych).

Certyfikaty przyznawane są wyłącznie tym wyrobom, które posiadają te same właściwości, co przedłożony do badań wzór. Analizy i oceny dokumentów procesu certyfikacyjnego dokonuje się w dwóch etapach:
•    ocena merytoryczna wyników badań wyrobu z dokumentem odniesienia, stanowiącym podstawę certyfikacji,
•    analiza protokołu z kontroli Warunków Techniczno-Organizacyjnych.

Certyfikaty wydawane są na okres trzech lat. W czasie ważności certyfikatu sprawowany jest nadzór polegający na okresowym przeprowadzeniu kontroli warunków techniczno-organizacyjnych i oceny badań wyrobu.

Szanujemy Twoją prywatność,

Stosujemy cookies po to aby nasza strona funkcjonowała prawidłowo i aby doskonalić nasze usługi.
Więcej o wykorzystaniu cookies dowiesz sie w naszej polityce prywatności.
Możesz również w dowolnym momencie zmienic ustawienia prywatności.