Targi i eventy

Jawor-Parkiet Design Awards - oświadczenie

Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet informuje, iż w związku z naruszeniem zapisów regulaminu konkursu Jawor-Parkiet Design Awards dot. przysługujących autorowi projektu wyłącznych i nieograniczonych praw autorskich do nadesłanego projektu, jury zmuszone było zdyskwalifikować dwie wyróżnione prace.

Dom w górach (2210)

W toku analizy zastrzeżeń zgłoszonych do ww. projektu ustalono, iż został on wykonany na bazie grafiki dostępnej na innych stronach internetowych, m.in.: www.uxfree.com (https://www.uxfree.com/dload/449333/), w związku z czym jury nie mogło uznać go za całkowicie wykonany przez Uczestniczkę. Nadto, jury powzięło wątpliwość co do możliwości przekazania przez Uczestniczkę wyłącznych praw do projektu. Zgodnie z powyższym jury było zmuszone zdyskwalifikować projekt na podstawie punktu 7.3 Regulaminu konkursu. Zgodnie z pkt. 5.9 Regulaminu, decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla uczestników konkursu.

Sypialnia w drewnie (2162)

W toku analizy zastrzeżeń zgłoszonych do ww. projektu jury ustaliło, iż został on wykonany na bazie grafik publikowanych oraz oferowanych przez Uczestnika do sprzedaży na stronie internetowej www.cgtrader.com. Dodatkowo z udzielonych przez Uczestnika informacji wynika, iż projekt został już sprzedany osobom trzecim. W związku z tym, jury powzięło wątpliwość co do możliwości przekazania przez Uczestniczka wyłącznych praw do projektu. Zgodnie z powyższym jury było zmuszone zdyskwalifikować projekt na podstawie punktu 7.3 Regulaminu konkursu. Zgodnie z pkt. 5.9 Regulaminu, decyzje jury są ostateczne i prawnie wiążące dla uczestników konkursu.

W zaistniałej sytuacji jury konkursu podjęło decyzję o przyznaniu wyróżnień dwóm kolejnym autorom prac z największą liczbą otrzymanych w głosowaniu jury głosów, tj.:

•    Wyróżnienie bez kategorii: Marta Ciesielska (2064) - IN CLOUDS 
•    Wyróżnienie w kategorii salon: Oliwia Riewe (2222) - Milkshake

Zmianie ulega także kategoria wyróżnienia pracy Zima Piotr Pawulski (1851) - z wyróżnienia bez kategorii zostaje zaklasyfikowana do kategorii Sypialnia.

Zaktualizowany wykaz zwycięzców konkursu Jawor-Parkiet Design Awards można znaleźć na stronie: https://jawor-parkiet.pl/jawor-parkiet-designawards/wyniki-konkursu.html

Dziękujemy pozostałym Uczestnikom konkursu za czujność i zwrócenie uwagi na ten fakt oraz pragniemy serdecznie przeprosić za zaistniałą sytuację i jeszcze raz podkreślić, że jury konkursowe w swoich wyborach kierowało się wyłącznie interesem i dobrą wolą Uczestników.